top of page

Fallskjermkurs AFF

Hva er et AFF-kurs?
AFF – Accelerated Free Fall - er den utdanningen som vi på landsbasis har mest av i dag. Utdannelsen har blitt utviklet sivilt og kommer fra USA. Hoppene foregår fra full høyde, og 1-2 instruktører hopper sammen med deg på de første hoppene.
Kursets målsetting Du skal som elev kunne gjennomføre fritt fall assistert av AFF-hoppmester(e) med trygg landing innen et på forhånd angitt område.
 
Kursets oppbygging
Vi kjører kurset på kveldstid i løpet av en uke, med oppstart
mandag kveld kl. 18:00. Du må regne med å sette av deler av kveldene tirsdag til torsdag, som går med til pakketrening
samt legesjekk. Fredag kveld og lørdag fullfører vi kurset, og avslutter med teoretisk og praktisk eksamen.
Søndag hopper vi fallskjerm!

Av og til avvikler vi intensivkurs på en hel dag pluss litt, hvis det passer slik med helg/helligdag.
 
Nivå 1-7 | Assisterte hopp
Etter bestått eksamen er du klar for ditt første fallskjerm-hopp, og du hopper alene fra første hopp.
Den praktiske delen består av syv hopp (nivå 1–7), fra full høyde (minst 9000 fot) sammen med instruktører. Disse hoppene er inkludert i kursprisen. Du må få ett hopp på hvert nivå godkjent før du kan gå videre i progresjonen.

Nivå 8 | Selvstendig elev
Etter godkjent nivå 7 går man videre til nivå 8 og får status som selvstendig elev. På nivå 8 skal du gjøre 13 hopp alene, inklusive 2 hopp fra lav høyde (3500 fot). Totalt gjør du 20 godkjente hopp som elev før du blir selvstendig fallskjermhopper og får A–kompetanse
Kostnad
Et AFF-kurs koster kr 14.000,- og inkl.
følgende:​​
 
  • 7 hopp med instruktør (3 hopp med 2 instruktører og 4 hopp med 1 instruktør)
  • ​Lån av fallskjerm, høydemåler, hjelm og hoppdress på samtlige hopp frem til A–lisens
  • Loggbok hvor du fører dine fullførte kurs og fallskjermhopp
  • Opplæring i pakking av fallskjerm frem til godkjent pakkesertifikat

  • Medlemskap i Norges Luftsportsforbund og Tromsø Fallskjermklubb

  • Obligatorisk ulykkesforsikring

  • A–kurs – obligatorisk sikkerhetsseminar som avslutning på din periode som fallskjermelev

AFF Nivå 2 over skyene i Tromsø

bottom of page