top of page

Tandemkurs

Er du interessert å finne ut mer om det å hoppe fallskjerm?

Tandemkurs er et innføringskurs på ca. 30 minutter etterfulgt av ett hopp fastspent til en spesialutdannet og erfaren instruktør. Du kan få det hele på film, som vi sender deg i etterkant av opplevelsen.

 

Pris inkl. kurs, forsikring, lån av utstyr, samt video: 5.500,-
 

Tandemhopping er en aktivitet som gjør fallskjermhopping tilgjengelig for de fleste, uten at man behøver å legge ned så mye tid og ressurser. 

Vi hopper fra fly og utsprangshøyden er fra 9.000 fot og oppover, (ca. 3000 meter). Frittfalltiden er 25-45 sekunder i 200 km⁄t.
Turen under fallskjermen varer i 5–6 minutter med en fantastisk utsikt over landsdelen, det er magisk! 

Tandemkurs tar ca. 30 minutter i forkant av hoppet, fordrer oppmøte i god tid og etter avtale med klubben. Vi tilbyr også video fra hoppet, noe vi anbefaler for å bevare minnet. Media leveres som fil for nedlasting eller på USB-pinne.


Denne muligheten ønsker du ikke å gå glipp av!

 

Krav

Du må:

  • Være minst 16 år gammel, og dersom du er under 18 år må du ha skriftlig tillatelse fra begge foreldre⁄foresatte.

  • Ha normalt god helse.

  • Se egenerklæring som du må signere (til høyre).
    Dersom du ikke kan signere med god samvittighet her må du ta en egen legesjekk.

  • Veie maksimalt 95 kg.

  • Ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler (nulltoleranse).

  • Dersom tandemhoppet gis bort i gave, skal den som hopper vite om det minst 48 timer i forkant hoppet.​

Tandem under midnattssola juni 2015

Egenerklæring helsetilstand:
"Jeg erklærer at jeg er fysisk normal og at jeg ikke lider av eller har vært under behandling for hjertefeil eller nyresykdom, langvarig sykdom som har gitt varige mén, sukkersyke, epilepsi, besvimelsesanfall eller kramper, nervøse lidelser, nyresykdom, høyt eller lavt blodtrykk. (Ved tvilstilfelle om medisinsk godkjennelse skal lege konsulteres og F/NLFs legeundersøkelsesskjema fylles ut). Jeg er kjent med risikoen som er knyttet til fallskjermhopping og jeg har gjort en selvstendig vurdering av og er klar over mitt eget vurderingsansvar i forhold til risikoen. Jeg har vurdert aktiviteten opp mot FHIs generelle smittevernråd til befolkningen"

 

Dersom du er i tvil om du oppfyller kravene for å hoppe, ber vi deg kontakte klubben i god tid før hoppet gjennomføres.

bottom of page