top of page

Aktiviteter| Kalender

TFSK etterstreber aktiviteter for alle, uansett erfaringsnivå. 
Det betyr at vi i størst mulig grad tilrettelegger for elever og erfarne, instruktører og tandemhoppere. 

Vi er en liten klubb med et lite fly, men et stort sosialt hjerte og sansen for innhopp i våre eksotiske omgivelser.
Vår sesong vil bære preg av dette.
 
Ha tålmodighet med oss. Som dugnadsdrevet himmelflakser-klubb i ustabilt klima, krever det sin innsats å gjennomføre som planlagt. Som regel gjør våre offergaver til skygudene at vi lyktes, men av og til...
 
Det vil selvsagt foregå hoppaktivitet også utenom de oppsatte aktivitetene i kalenderen. følg med på facebook og sms for oppdatert info!

Du er velkommen til å være med oss!

Klubben opererer i 2020 uten fast landingsområde i påvente av avklaringer med lokal Lufthavn. 

Dette innebærer at aktivitetsnivået er lavt, noe kalenderen bærer preg av.

MEN: Vi gjennomfører med ujevne mellomrom innhopp og andre hopprelaterte aktiviteter, alle andre steder enn akkurat innenfor gjerdene ved Tromsø Lufthavn.

OG: Vi er fremdeles sosiale ;-)

bottom of page