top of page

Aktiviteter| Kalender

TFSK etterstreber aktiviteter for alle, uansett erfaringsnivå. 
Det betyr at vi i størst mulig grad tilrettelegger for elever og erfarne, instruktører og tandemhoppere. 


Vi er en liten klubb med et lite fly, men et stort sosialt hjerte og sansen for innhopp i våre eksotiske omgivelser.
Vår sesong vil bære preg av dette.

 
Ha tålmodighet med oss. Som dugnadsdrevet himmelflakser-klubb i ustabilt klima, krever det sin innsats å gjennomføre som planlagt. Som regel gjør våre offergaver til skygudene at vi lyktes, men av og til...
 
Det vil selvsagt foregå hoppaktivitet også utenom de oppsatte aktivitetene i kalenderen. følg med på facebook og sms for oppdatert info!

Du er velkommen til å være med oss!

Klubben opererer i 2023 med to faste landingsområder, men med nærhet til en av Norges mest trafikkerte luftrom har begrensninger på aktiviteten.

Dette innebærer at antall hoppdager er fastsatt på forhånd, og at andre faktorer kan ramme vår aktivitet. 

MEN: Vi gjennomfører med ujevne mellomrom innhopp og andre hopprelaterte aktiviteter, alle andre steder enn akkurat i umiddelbar nærhet av Tromsø Lufthavn.

OG: Vi er fremdeles sosiale ;-)

bottom of page