top of page

Klubbens verdier:

Ren | Åpen | Trygg | Tøff

Tromsø Fallskjermklubb har verdier som beskriver klubben, og som vi forventer at klubbens medlemmer skal kjenne til og ikke minst stå inne for og være stolte bærere av.

Disse ble første gang nedsatt i Langtidsplanen for 2017-2020, vedtatt av årsmøtet 21.januar 2017. Verdiene er likevel tuftet på 35 års virke og det klubbens medlemmer har bevist gjennom handling siden oppstarten. 

REN Klubben har nulltoleranse overfor ulovlige rusmidler og hoppaktiviteter i påvirket tilstand, blant klubbens medlemmer
– Også på andre hoppfelt i inn- og utland. Klubbens medlemmer skal bidra til å opprettholde og styrke denne nulltoleransen, primært gjennom forebyggende og holdningsskapende arbeid.

ÅPEN Klubben er inkluderende overfor alle hoppere både i sportslige og sosiale aktiviteter, uavhengig av bakgrunn, motivasjon, religion, legning, alder, sosial tilhørighet og annet.

Klubbens medlemmer er imøtekommende og deler villig av sine kunnskaper, både blant andre hoppere og overfor eksterne aktører.

TRYGG Klubben har sikkerhet som første prioritet i alle ledd av organisasjonen. Vi skal fortsette å utvikle oss til det bedre, gjennom fokus på ferdigheter, kunnskaper og holdninger. Den enkeltes sikkerhet er alles ansvar.

TØFF Klubbens medlemmer våger å være nytenkende, og fronter hoppgleden uavhengig av ytre faktorer og påvirkning. Alle medlemmer skal være kjent med og aktivt gjøre nytte av ORS for å registrere hendelser som kan gi læring – ønskede og uønskede.

Vi står med ryggen rak i arktiske strøk, og tør å stå for en ren, åpen og trygg kultur.

 

R | Å | T | T 
 

 

ltp1.png

Tromsø FSK er 
stolt av å være 
sertifisert
som RENT
IDRETTSLAG.

 

rentil_logo_blaa-rgb.png
bottom of page