top of page

STRATEGY

Fallskjermkurs Line

Hva er et linekurs?
På de første 6 hoppene av et linekurs utløser en line festet i 
flyet fallskjermen for deg. Linen trekker ut pilotskjermen, som igjen bidrar til at hovedskjermen åpner seg, alt i løpet av fem sekunder.
Seks godkjente hopp tar deg over til frittfallhoppene, der du selv utløser skjermen​ ved å kaste pilotskjermen ut i fri luft.

Kursets målsetting Du skal som elev kunne gjennomføre et stabilt lineutløst fallskjermhopp med trygg landing innen et på forhånd angitt område.

Kursets oppbygging
Vi kjører kurset på kveldstid i løpet av en uke, med oppstart
mandag kveld kl. 18:00. Du må regne med å sette av deler av kveldene tirsdag til torsdag, som går med til pakketrening
samt legesjekk. Fredag kveld og lørdag fullfører vi kurset, og avslutter med teoretisk og praktisk eksamen.
Søndag hopper vi fallskjerm!

Av og til avvikler vi intensivkurs på en hel dag pluss litt, hvis det passer slik med helg/helligdag.

​Grunnkurset er på minimum 10 timer og må være fullført og
bestått før du kan gjøre ditt første hopp.

 
Etter grunnkurs
 
Etter bestått eksamen er du klar for ditt første fallskjerm-hopp, og du hopper alene fra første hopp.
De seks første hoppene er lineutløste, som i praksis innebærer at en line festet til flyet løser ut fallskjermen din for deg i det du hopper ut av flyet. Linehoppene skal gjennomføres som følgende:

2 x UL (Lineutløst)

2 x UL/M (Lineutløst med markering av trekk)

2 x UL/T (Lineutløst med trekk av dummyhåndtak)Frittfallutsjekker
Når du har gjennomført de 6 første hoppene er du klar for frittfall. Ingen line som hjelper deg, ingen instruktører som følger deg ut av flyet. Slipp tak i flyet - trekk skjerm!
Før frittfallhopping må du gjennom en utsjekk på 20-45 minutter. Målsettingen er å tilføre deg de nødvendige teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter for selvstendig mestring av frittfall-hopping.

En tilsvarende utsjekk gjøres før du skal hoppe 15 sekunder frittfall.
Kostnad
Et linekurs koster kr 6.000,- og inkluderer følgende:​
 
  • 1 linehopp & 1 frittfallhopp
  • ​Grunnkurs

  • ​Frittfallutsjekker

  • ​Lån av fallskjerm, høydemåler, hoppdress og hjelm på samtlige hopp frem til A–sertifikat

  • Loggbok hvor du fører dine fallskjermhopp og fullført opplæring

  • Opplæring i pakking av fallskjerm frem til godkjent pakkesertifikat

  • Obligatorisk ulykkesforsikring

  • A–kurs – obligatorisk sikkerhetsseminar som avslutning på din periode som fallskjermelev


Du betaler i tillegg medlemskap i Norges Luftsportsforbund, seksjon og til klubben. Prisen varierer etter alder
Ungdom 16-19 år:   435,-
Junior 20-25 år:     1220,-
Senior 26-66 år:     1630,-


Hoppbriller: 300,-
 

Følgende hopp skal være utført og godkjent før du kan regne deg som selvstendig hopper​
 

2 x 5 sekunder frittfall

2 x 7 sekunder frittfall

2 x 10 sekunder frittfall

2 x 15 sekunder frittfall

2 x 20 sekunder frittfall

2 x 30 sekunder frittfall

2 x hopp valgfri høyde

3 x FS-utsjekk

3 x Utfyllingshopp/HD-utsjekk

 
A-kurs
Når frittfallene og utsjekkene er gjennomført gjenstår et kurs for å få A-kompetanse sammen med andre fallskjermhoppere som har samme mål. 
Hovedmålet med kurset er en bevisstgjøring av samspillet mellom kunnskap, ferdigheter og holdninger i forhold til sikkerheten ved hoppingen.

Etter en teoretisk eksamen er du ferdig med din tid som elev og er å regne som selvstendig fallskjermhopper. Da kan du kjøpe eget utstyr.
Nå er du ikke lenger avhengig av å ha en instruktør med deg i flyet når du skal hoppe og du kan begynne å hoppe sammen med andre.
bottom of page