top of page

Hoppfelt | Dropzone

Tromsø Fallskjermklubb opererer fra 2024 med  landingsområder på sletta ved Tromsøbadet (oppe på øya) og i Finnvikdalen (Kvaløya). Sistnevnte benyttes til elevhopping og for uerfarne, førstnevnte krever godkjente kvalifikasjoner (min A-kompetanse).

Nedenfor finner du en beskrivelse av de to ulike landingsområdene vi benytte
r: Tromsøbadet og Finnvikdalen.

 

Tromsøbadet

 

Området er romslig, uten nevneverdige hindringer på landingsfeltet. Overvekt av gress, men asfalterte/gruslagte internveier for fotgjengere/
ski-/rulleskigåere. Skiskytterlanlegg mot vest, og større bygninger som Tromsøbadet mot øst.

 

GRØNT:                        LANDINGSOMRÅDE
ORANSJE OG RØDT:   FORBUDT OMRÅDE 

All inngflyging skal foregå over skytebanen (vest), aldri over Tromsøbadet eller andre bygninger på motsatt side.. 
 

 

Finnvikdalen


Vårt andre faste landingsområde er i Finnvikdalen på Kvaløya. Elever utfører alle sine hopp på dette feltet (unntak kan innvilges av HI), som også benyttes til ferske A-hoppere inntil de er funnet kvalifisert til å benytte Grindneset. 

Tromsøbadet utsnitt 1.png

Hoppfeltet sett fra oven. Landing i grønt felt

Atferd

 

Vi opererer innenfor rammene til Avinor, hopper i kontrollert luftrom, og har klubbhuset på flyplassens område. Det er derfor essensielt at vi til en hver tid forholder oss til de retningslinjene som er gitt. Alle førstegangshoppere skal ha DZ-brief av hoppleder eller bemyndiget for aktivitet kan utføres.

Myrlendt terreng, høyde i nord, elv i sør.

15 minutter kjøring fra runway.

Krav for landing på Tromsøbadet fra 2024
     EGNE HOPPERE:
     - Minimum A-kompetanse og funnet egnet av HI.
    BESØKENDE HOPPERE MED NORSKE PAPIRER:
    1) Tandemekvipasje etter grundig brief i gjeldende rutiner og 

        lokale bestemmelser
    2) Tandem Video etter grundig brief i gjeldende rutiner og
        lokale bestemmelser
    BESØKENDE HOPPERE MED UTENLANDSKE PAPIRER:
    - Minimum B-kompetanse/tilsvarende og godkjenning av I2
      eller høyere

bottom of page