Hoppfelt | Dropzone

Hoppfeltet sett fra oven. Landing i grønt felt

Tromsø Fallskjermklubb opererer med to ulike landingsområder: Langnes og Finnvikdalen.

 

Langnes

 

Hovedfeltet er innenfor gjerdene på Tromsø Lufthavn Langnes, en kommersiell og særs aktiv flyplass, der vi er underlagt kontroll fra flykontrollen og dessuten må forholde oss til regler fastsatt rundt adgangskontroll, ferdsel, atferd og annen inne på området.
 

GRØNT:                        LANDINGSOMRÅDE
ORANSJE OG RØDT:   FORBUDT OMRÅDE 

Hold deg på østsiden av flystripen med en distanse på minimum 100 meter.
Hold deg på sørsiden av klubbhuset med god distanse til gjerder, bygninger og asfalterte felter/veier.

 

Finnvikdalen


Vårt elevfelt er i Finnvikdalen på Kvaløya. Line-elever utfører minimum de seks første hoppene på dette feltet, som også benyttes i enkelte andre sammenhenger.

Atferd

 

Vi opererer innenfor rammene til Avinor, hopper i kontrollert luftrom, og holder til på flyplassens område. Det er derfor essensielt at vi til en hver tid forholder oss til de retningslinjene som er gitt. Alle førstegangshoppere skal ha DZ-brief av hoppleder eller bemyndiget for aktivitet kan utføres.

Tandem under midnattssola juni 2015

10 minutter kjøring fra runway.

Myrlendt terreng, høyde i nord, elv i sør.

Krav for landing på Tromsø Lufthavn

     EGNE HOPPERE (Med erfaring fra landing på området):
     - Minimum C-kompetanse og funnet egnet av I-2 el. høyere.
    BESØKENDE HOPPERE MED NORSKE PAPIRER:
    1) Tandemekvipasje etter grundig brief i gjeldende rutiner og 

        lokale bestemmelser
    2) Tandem Video etter grundig brief i gjeldende rutiner og
        lokale bestemmelser
    BESØKENDE HOPPERE MED UTENLANDSKE PAPIRER:
    Tillates ikke.

Tromsø Fallskjermklubb
Postboks 706
9257 Tromsø
 

Org.nr.: 982948509
Kto.nr.: 4700 58 05097

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page