top of page

SPOND

Klubbens primære kommunikasjonskanal.
Spond-gruppene er for registrerte medlemmer av klubben, og listene fornyes årlig.

Tromsø Fallskjermklubb er den generelle kanalen for alle. All aktivitet legges ut her. Dette inkluderer hopping, sosiale ting, stunts, møter, referater m.m.

TFSK Elever er for elever og instruktører. Som elev blir du automatisk meldt inn når du begynner, og meldt ut når du er ferdig som elev.

TFSK Instruktører er en lukket gruppe kun for instruktørene og dels styret

TFSK MK er en lukket gruppe for klubbens materiellkontrollører, materialforvalter og HI.

TFSK Pilotgruppe er for involverte flygere, de osm kan være HL, og pilotansvarlig i styret, samt HI.

TFSK Styret er en lukket gruppe for styret i klubben.

FACEBOOK

 

Tromsø Fallskjermklubb - Offisielle sider

Våre eksternt rettede sider, reklamekanalen, ansiktet utad.
Administreres av utvalgte i styre og ste
ll, ikke stedet for å invitere til brun sportsdrikke på lørdagen... Men LIK SIDEN!

 

Tromsø FSK - Medlemsinfo
Vår medlemsgruppe, der klubbmedlemmer og "hang-arounds" har tilgang. For intern info, underholdning, skryting og lyging.

E-POST

 

Klubben | tromsofallskjermklubb@gmail.com

Offisiell adresse for eksterne henvendelser, og den eneste som skal oppgis utad. Styret besvarer e-postene fortløpende, hvem som svarer avhenger av innhold og avsender.

 

leder@tromsofallskjermklubb.no

Som navnet tilsier eid og lest av leder i klubbstyret

faktura@tromsofallskjermklubb.no

tilknyttet kasserer i klubben

hi@tromsofallskjermklubb.no
Adressen til og fra Hovedinstruktør

 

kurs@tromsofallskjermklubb.no

Kursansvarlig i klubben

tandem@tromsofallskjermklubb.no

tandemansvarlig i klubben

fly@tromsofallskjermklubb.no

tilknyttet flydriften av LN-MTF

 

SNEGLEPOST OG TALATUT


Tlf: 41173755
Nummeret til HFL ved all aktivitet på feltet. [Lagre det!]
Kontakten du ringer for å komme inn porten. Eneste nummer vi oppgir overfor eksterne. TFSK har to telefoner, hvorav en er på feltet og den andre alternerer mellom relevante verv.
 
Tromsø Fallskjermklubb
Postboks 706
9257 Tromsø
 
Org.nr.: 982 948 509
Kto.nr.:  4700 58 05097

ANDRE SOSIALE MEDIA

 

Youtube Egen kanal, der vi slipper himmelflakserne løs på godt og vondt

Instagram Bruker: tromso_fallskjermklubb Pass: tfsk1981 #tromsofallskjermklubb | @tromso_fallskjermklubb 

Vimeo Diverse filmer med fallskjerminnhold dumpes ned hit på privat initiativ. Ingen offisiell kanal for klubben. 

Flickr Bildedelingstjeneste som med fordel kan oversvømmes av parafinpapegøyer og skydivere. 
 

bottom of page