top of page

10,mai 2018 legger vi grunnlaget for trygge landinger og flotte swooper.
Helga 18.-21. gjennomfører vi utsjekkshoppene!

Skjermkjøringskurs | 2018 - 10.+18.-21.mai

Grunnleggende skjermkjøringskurs

For deg som er fersk A-hopper, og som har eget utstyr som skal benyttes gjennom sesongen.

Målsetting:
Elevene skal bedre sine kunnskaper og ferdigheter innen skjermkjøring på en slik måte at det er i bedre stand til å fly og lande skjermen uten å sette seg selv eller andre i farlige situasjoner.
Deltakerne skal i etterkant av kurset være i stand til å lage sin egen innflygningsplan, beholde rekkefølgen fra utsprang til landing, og demonstrere korrekt landingsteknikk og lande innenfor 20 m fra planlagt landingspunkt.

 

Krav til deltakelse:

Har eget utstyr.
Har A-lisens.
Har lest "Brian Germain oversatt kompendium" før oppmøte.

 

Kreves for utstedelse av B-lisens

Link til påmelding legges ut senere.

Videregående skjermkjøringskurs

For deg med litt erfaring i skjerm, og B-lisens eller høyere i lomma. 

 

Målsetting:
Øke kompetansen til mellomerfarne hoppere ved å gjennomføre avanserte øvelser under trygge rammer.

 

Delmål

• Skape en trygg ramme for læring

• Reflektere over egen kompetanse og adferd

• Redusere sannsynligheten for ulykker

• Økt forståelse for skjermkjøring

• Bidra til gode holdninger

 

Krav til deltakelse:

Har eget utstyr.
Har B-lisens og tilstrekkelig erfaring på egen skjerm..
Har lest "Brian Germain oversatt kompendium" før oppmøte.

 

Kreves for utstedelse av I3-lisens!

Link til påmelding legges ut senere.

bottom of page