top of page

Varsling om hoppaktivitet

Skjema som sendes tårnet før all hoppaktivitet i regi av TFSK. Fylles ut elektronisk. Se [Sjekkliste HFL] over for fremgangs-måte varsling Avinor m.v. Ansvar: Hoppfeltleder

Hoppfeltbrief
Pliktig lesning for alle som skal gjennomføre hoppaktivitet i regi av Tromsø FSK. Ansvar: Hoppleder

Sjekkliste HFL

Steg for steg manual for hoppfeltleder ved aktivitet i TFSK.

Instruks for fallskjermhopping ved Tromsø Lufthavn 
Rammevilkår gitt av Avinor Tromsø for vår aktivitet på Langnes.

 

Instruks ved reservetrekk 
Egen instruks [TFSK] for handling ved reservetrekk i Tromsø.

Båtberedskap ved hopping på Langnes
Egen manual/instruks [TFSK] for etablering av båtberedskap ved hoppaktivitet på Tromsø Lufthavn Langnes.

Instruks ved vannlanding
Egen instruks [TFSK] for handling ved vannlanding ved Tromsø Lufthavn Langnes.

Innhopp - Planlegging og risikovurdering

Skjema som skal ligge til grunn for søknad til HI om gjennomføring av innhopp, fjellflyging OG Crosscountry  
- samt før gjennomføring av oppvisningshopp.

Manifest

Elektronisk manifest benyttes ved all hopping. 
Ansvar: Hoppleder

Dagsrapport til hovedinstruktør

Dagsrapport fylles ut og sendes elektronisk etter endt hoppdag. Ansvar: Hoppleder

Årsregistrering/innregistrering skjema

Fylles ut av alle hoppere ved første gangs oppmøte for å hoppe. Følges opp av at HL/HFL sjekker dokumetatjson og utstyr før ok. Ansvar: Hoppleder

Handlingsinstruks ved ulykker

 

1. Varsle 113

2. Start førstehjelp

  • Frie luftveier, stans synlige blødninger, hold pasienten varm

  • Bevisstløse som puster bør legges i sideleie - pass da på å bevege hodet, nakke og rygg som en enhet

  • Hvis personen ikke puster normalt eller slutter å puste, start HLR

3. Tilkall politi:                                        tlf.:            112

4. Varsle Flygekontrollenhet:           tlf.:             77 67 42 36 

5. Varsle F/NLFs sentrale organisasjon
     i prioritert rekkefølge

  1. Avdelingsleder/fagsjef Knut Asgeir Lien   tlf.:      97 66 67 30

  2. Leder F/NLF Espen Finne                          tlf.:      90 54 66 04

  3. Leder SU Harald Kvande                         tlf.:      90 12 77 12

     som vil sørge for at sentrale tiltak iverksettes.

6. Varsle egen Hovedinstruktør:          tlf.: 95 13 55 22

Observasjonsregistreringssystemet (OBSREG) er forbundets elektroniske hendelsesrapporteringsverktøy. Alle medlemmer har tilgang til registrering [ved bruk av medlemsnummer og kode].
Misfornøyd med holdningene til din instruktør? Sett en feil på utstyret ditt? Mistenker du hopping i påvirket tilstand? Har det inntruffet skade? Eller har du sett eksempler til etterfølgelse, som andre kan lære av? Registrer observasjonen i OBSREG.

 

Hovedinstruktørens plan danner rammeverket for all operativ virksomhet i klubben, herunder flydrift, grunnkurs og øvrig opplæring, tandemvirksomhet m.v.

Hoppfeltbrief

Hoppfeltbrief er pliktig lesning for alle som skal gjennomføre hoppaktivitet i regi av Tromsø FSK. HL skal gjennomføre brief for alle førstegangshoppere, og de som har vært i aktivitet her tidligere skal på eget initiativ holde seg oppdatert på de gjeldende rutinene.

bottom of page