Styremøter og medlemsmøter

 

Referater fra styremøtene legges inn her fortløpende

Styremøtereferatene inneholder ingen hemmeligheter, og deles mer enn gjerne med dere medlemmer. Vær dog restriktive med å dele utenfor klubbens grenser, la styret håndtere dette.

2018

2019

Medlemsmøter

Relevant informasjon og presentasjoner fra medlemsmøter vil bli lagt inn her. 

 

2021

Tromsø Fallskjermklubb
Postboks 706
9257 Tromsø
 

Org.nr.: 982948509
Kto.nr.: 4700 58 05097

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page