Styremøter og medlemsmøter

 

Referater fra styremøtene legges inn her fortløpende

Styremøtereferatene inneholder ingen hemmeligheter, og deles mer enn gjerne med dere medlemmer. Vær dog restriktive med å dele utenfor klubbens grenser, la styret håndtere dette.

2021
2022

Medlemsmøter

Relevant informasjon og presentasjoner fra medlemsmøter vil bli lagt inn her.