top of page

Styremøter og medlemsmøter

 

Referater fra styremøtene legges inn her fortløpende

Styremøtereferatene inneholder ingen hemmeligheter, og deles mer enn gjerne med dere medlemmer. Vær dog restriktive med å dele utenfor klubbens grenser, la styret håndtere dette.

2021

Årsmøter


Referat og relevant informasjon fra senere tids årsmøter
 

2022

Medlemsmøter

Relevant informasjon og presentasjoner fra medlemsmøter vil bli lagt inn her. 

 

bottom of page